Kommandoar

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Ved å bruke kommandoar kan du lage nye objekt eller endre eksisterande objekt.

Merk: Du kan gje eit namn til resultatet av ein kommando ved å skrive inn namnet etterfulgt av eit erlikteikn (=).
Døme: For å finne skjeringspunktet mellom to linjer g og h kan du skrive S = Skjering[g, h] (sjå Skjering Kommando). Skjeringspunktet får namnet S.
Merk: Du kan bruke indeksar i objektnamn: A1 vert skrive inn som A_1, medan SAB vert laga ved å skrive S_{AB}. Dette er LaTeX syntaks.
© 2020 International GeoGebra Institute