NyttNamn Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


NyttNamn[ <Objekt>, <Namn> ]
Gjev eit nytt namn til objektet.
Merk: Namnet er ein tekst og må difor stå i hermeteikn " ".
Merk: Du kan også endre namnet til eit objekt ved hjelp av dialogboksane Omdefinering og Eigenskapar eller ved å høgreklikke på objeket og velje Gje nytt namn.
© 2021 International GeoGebra Institute