VelFyllgrad Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelFyllgrad[ <Objekt>, <Tal> ]
Endrar fyllgraden til objektet. Talet må vere i intervallet [0, 1] der 0 er fullstendig transparent, medan 1 er heilt fylt. Andre tal vert ignorert.
Merk: Du kan også velje fyllgraden under fana Farge i dialogboks for eigenskapar.
© 2021 International GeoGebra Institute