VelForholdMellomAksar Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelForholdMellomAksar[ <Tal X>, <Tal Y> ]
Endrar forholdet mellom aksane i det aktive grafikkfeltet slik at X einingar langs x-aksen tilsvarr det same talet på pikslar som Y einingar langs y-aksen, medan posisjonen til origo ikkje vert endra.
Merk: Du kan også endre forholdet mellom aksane ved å trykke inne scrollehjulet (eller knappen i midten) på musa på ein av aksane og så strekke han i ønska retning. Ved å høgre klikke kor som helst i grafikkfeltet får du også opp ein meny der eit av alternativa xAkse : yAkse gjer det mogleg å endre til eit av fleire fastsette forhold.
© 2021 International GeoGebra Institute