Sentralperspektiv Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Sentralperspektiv[ <Sentralpunkt> ]
Flyttar grafikkfeltet slik at det gjevne punktet vert plassert i sentrum.
Døme: Sentralperspektiv[(0, 0)] flytter origo til sentrum av grafikkfeltet.
Merk: Dersom fleire grafikkfelt er opne vert kommandoen utført i det som er aktivt.
© 2021 International GeoGebra Institute