VelVerktøytips Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelVerktøytips[ <Objekt>, <Tal n> ]
Endrar verktøytips modusen for objektet i samsvar med tabellen under. n må vere mellom 0 og 4 (andre verdiar vert handsama som 0).
Tal Modus
0 Automatisk
1
2 Av
3 Objekttekst
4 Neste celle


Merk: Du kan også endre modusen for verktøytips under fana Avansert i dialogboks for eigenskapar.
© 2021 International GeoGebra Institute