StartAnimasjon Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


StartAnimasjon[ ]
Startar opp att alle animasjonar dersom dei er sett på pause.
StartAnimasjon[ <Boolsk b> ]
Avhengig av verdien til b vil animasjonar verte starta eller pausa.
  • Dersom b = false vert alle animasjonar pausa.
  • Dersom b = true vert alle animasjonar starta.
StartAnimasjon[ <Glidar eller punkt>, <Glidar eller punkt>, ... ]
Startar animasjon av gjevne punkt og/eller glidarar. Punkt må ligge på stiar for å kunne verte animerte.
StartAnimasjon[ <Glidar eller punkt>, <Glidar eller punkt>, ..., <Boolsk b> ]
Avhengig av verdien til b vil animasjon av gjevne punkt og/eller glidarar starte eller stoppe. Punkt må ligge på stiar for å kunne verte animerte.
  • Dersom b = false vert animasjonane stoppa.
  • Dersom b = true vert animasjonane starta.
Merk: Sjå også sida om animsjon i GeoGebra.
© 2021 International GeoGebra Institute