EkstraherTilTal Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


EkstraherTilTal[ <Tal>, <Streng> ]
Analyserer strengen og lagrar resultatet til eit tal a. Talet a vå vere definert og fri før kommandoen kan verte brukt.
© 2021 International GeoGebra Institute