Avkryssingsboks Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Avkryssingsboks[]
Lagar ein avkryssingsboks.
Avkryssingsboks[ <Tekst> ]
Lagar ein avkryssingsboks med den gjevne objektteksten.
Avkryssingsboks[ <Liste> ]
Lagar ein avkryssingsboks som skjuler objekta i lista når han ikkje er avkryssa.
Døme: La A og B vere punkt. c=Avkryssingsboks[{A,B}] lagar avkryssingsboksen c. Når c er kryssa av vil A og B vere synlege. Når c ikkje er avkryssa vil A og B ikkje vere synlege.
Avkryssingsboks[ <Tekst>, <Liste> ]
Lagar ein avkryssingsboks med den gjevne teksten. Når han er avkryssa er objekta synlege, elles ikkje.
© 2021 International GeoGebra Institute