VelDynamiskFarge Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelDynamiskFarge[ <Objekt>, <Raud>, <Grøn>, <Blå> ]
Veljar den dynamiske farga til objektet.
VelDynamiskFarge[ <Objekt>, <Raud>, <Grøn>, <Blå>, <Fyllgrad> ]
Veljar den dynamiske farga og fyllgraden til objektet.
Merk:
  • Alle tal går frå 0 (av/transparent) til 1 (på/fylt).
  • Du kan også velje dynamisk farge under fana Avansert i dialogboks for eigenskapar.
© 2021 International GeoGebra Institute