VelKoordinatar Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelKoordinatar[ <Punkt>, <x>, <y> ]
Endrar dei kartesiske koordinatane til eit fritt punkt eller ein fri vektor. Kommandoen bruker verdien til koordinatane, ikkje definisjonane, og derfor vert punktet/vektoren fortsatt fri.
Merk: Det finst fleire måtar å endre koordinatane på:
© 2021 International GeoGebra Institute