SetStartverdi Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


SetStartverdi[ <Heiltal> ]
Set startverdien for generering av tal slik at alle tilfeldig genererte tal vil ha opphav i denne startverdien.
Døme: SettStartverdi[ 33 ]
© 2021 International GeoGebra Institute