ZoomUt Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


ZoomUt[ <Skaleringsfaktor> ]
Zoomer ut i grafikkfeltet med den gjevne skaleringsfaktoren. Sentrum av skjermen vert brukt som Zoom-punkt.
Døme:
  • ZoomUt[1] gjer ingenting
  • ZoomUt[2] zoomer ut med ein faktor 2
  • ZoomUt[0.5] er det same som ZoomInn[2]
ZoomUt[ <Skaleringsfaktor>, <Sentrumspunkt> ]
Zoomer ut i grafikkfeltet med den gjevne skaleringsfaktoren. Det gjevne punktet vert brukt som Zoom-punkt.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute