VelLåsing Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelLåsing[ <Objekt>, <True | False> ]
Sett objektet til å vere låst dersom andre argument er true.
Sett objektet til å vere ulåst dersom andre argument er false.
Merk: Du kan også låse eit objekt under fana Basis i dialogboks for eigenskapar.
© 2021 International GeoGebra Institute