VisAksar Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VisAksar[ ]
Viser aksane i det aktive grafikkfeltet.
VisAksar[ <Boolsk> ]
Dersom Boolsk = true vert aksane i det aktive grafikkfeltet vist.
Dersom Boolsk = false vert aksane i det aktive grafikkfeltet skjult.
VisAksar[ <Vis 1|2|3>, <Boolsk> ]
Gjer det same som kommandoen over. Vis spesifiserer kva for eit grafikkfelt kommandoen vert brukt på (Vis = 3 vil fungere frå og med GeoGebra 5).
Merk: Sjå også kommandoen VisRutenett.
© 2021 International GeoGebra Institute