VelVisingAvNamn Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


VelVisingAvNamn[ <Objekt>, <Tal n> ]
Endrar namnet som vert vist ved objektet i grafikkfeltet i samsvar med tabellen under. n må vere mellom 0 og 3 (andre tal vert handsama som 0).
Tal Etikett
0 Namn
1 Namn og verdi
2 Verdi
3 Objekttekst


Merk: Du kan også velje kva for eit namn som skal verte vist under fana Basis i dialogboks for eigenskapar.
© 2021 International GeoGebra Institute