Slett Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Slett[ <Objekt> ]
Slettar objektet og alle objekt som er avhengige av det.
Døme:
Slett[A] slettar punktet A.

CAS-delen

Slett[ <Objekt> ]
Slettar objektet og alle objekt som er avhengige av det, samt alle verdiar som er tildelt objektet i CAS-delen.
Døme:
Slett[a] vil slette verdien kalt a.
© 2021 International GeoGebra Institute