Könyv

Innen: GeoGebra Manual
The following links should NOT be published. Please download the files, edit them and upload them as PDF & HTML to the webserver as normal!

GeoGebra Kézikönyv

A GeoGebra hivatalos kézikönyve

Főoldal
Kompatiblitás
Telepítési útmutató
Alakzatok
Szabad, Függő és Segéd alakzatok
Geometriai alakzatok
Pontok és Vektorok
Egyenesek és tengelyek
Kúpszeletek
Függvények
Görbék
Egyenlőtlenségek
Intervallumok
Általános alakzatok
Számok és Szögek
Szövegek
Logikai értékek
Komplex számok
Listák
Mátrixok
Aktív eszközök
Objektumok kijelölése
Értékek megváltoztatása
Objektumok elnevezése
Animáció
Nyomvonal
Objektum tulajdonságai
Címkék és feliratok
Haladó funkciók
Objektum helyzete
Feltételes megjelenítés
Dinamikus színek
LaTeX
Rétegek
Szkriptelés
Alakzat információk
Eszközök
Eszközök
Mozgatás eszközök
Mozgatás eszköz
Táblázatba mentés eszköz
Pont körüli forgatás eszköz
Pont eszközök
Pont eszköz
Pont alakzathoz csatolása eszköz
Komplex szám eszköz
Alakzat pontja eszköz
Két alakzat metszéspontja eszköz
Felező vagy középpont eszköz
Egyenes eszközök
Egyenes két ponton keresztül eszköz
Szakasz eszköz
Szakasz pontból adott távolsággal eszköz
Félegyenes eszköz
Vektor pontból eszköz
Vektor eszköz
Speciális egyenesek eszközei
Legjobban illeszkedő egyenes eszköz
Párhuzamos eszköz
Szögfelező eszköz
Merőleges eszköz
Érintők eszköz
Poláris eszköz
Szakaszfelező eszköz
Mértani hely eszköz
Sokszög eszközök
Merev sokszög eszköz
Törött vonal eszköz
Szabályos sokszög eszköz
Sokszög eszköz
Kör és ív eszközök
Kör középponttal és sugárral eszköz
Köré írt kör eszköz
Kör középponttal és kerületi ponttal eszköz
Három pontra illeszkedő körív eszköz
Három pontra illeszkedő körcikk eszköz
Körző eszköz
Körcikk középponttal és két pontjával eszköz
Két pontra illeszkedő félkör eszköz
Körív középponttal és két pontjával eszköz
Kúpszelet eszközök
Ellipszis eszköz
Hiperbola eszköz
Kúpszelet öt ponton keresztül eszköz
Parabola eszköz
Mérési eszközök
Távolság eszköz
Szög eszköz
Meredekség eszköz
Terület eszköz
Szög adott mérettel eszköz
Transzformációs eszközök
Alakzat eltolása vektorral eszköz
Tengelyes tükrözés eszköz
Centrális tükrözés eszköz
Pont körüli forgatás eszköz
Inverzió eszköz
Centrális nyújtás eszköz
Speciális alakzatok eszközei
Kép beszúrása eszköz
Ceruza eszköz
Csúszka eszköz
Kapcsolat két alakzat között eszköz
Függvényvizsgálat eszköz
Szöveg beszúrása eszköz
Aktív alakzat eszközök
Jelölőnégyzet eszköz
Beviteli mező beszúrása eszköz
Gomb beszúrása eszköz
Általános eszközök
Egyéni eszközök
Felirat mutatása / elrejtése eszköz
Kicsinyítés eszköz
Nagyítás eszköz
Alakzatok törlése eszköz
Rajzlap mozgatása eszköz
Alakzat mutatása / elrejtése eszköz
Vizuális stílus másolása eszköz
Parancsok
Parancsok
Geometria parancsok
AffinOsztóviszony parancs
Szög parancs
Szögfelező parancs
Ív parancs
Terület parancs
Súlypont parancs
Körív parancs
Körcikk parancs
Körív2 parancs
KörCikk2 parancs
KúpszeletKerület parancs
LegközelebbiPont parancs
Kettősviszony parancs
Irány parancs
Távolság parancs
Metszéspont parancs
UtakMetszete parancs
Hossz parancs
Egyenes parancs
Szakaszfelező parancs
MértaniHely parancs
Középpont parancs
Merőleges parancs
Kerület parancs
Pont parancs
BelsőPont parancs
TöröttVonal parancs
Sokszög parancs
Sugár parancs
Félegyenes parancs
MerevSokszög parancs
Cikk parancs
Szakasz parancs
Meredekség parancs
Érintő parancs
Csúcspont parancs
Algebra parancsok
HányadosEgészrésze parancs
Kifejt parancs
SzorzatAlak parancs
LNKO parancs
LKKT parancs
Maximum parancs
Minimum parancs
Maradék parancs
PrímTényezők parancs
Egyszerűsít parancs
Szöveg parancsok
TörtAlak parancs
LaTeX parancs
BetűtUnicode parancs
Sorszám parancs
SzövegForgatás parancs
TáblázatSzöveg parancs
Szöveg parancs
SzövegetUnicode parancs
UnicodeBetűvé parancs
UnicodeSzöveggé parancs
FüggőlegesSzöveg parancs
Logikai parancsok
SzámolásHa parancs
DefiniáltE parancs
Ha parancs
TartalmazzaE parancs
EgészE parancs
MegtartHa parancs
Kapcsolat parancs
Függvények és kalkulus parancsok
Aszimptota parancs
Együtthatók parancs
TeljesNégyzet parancs
KomplexGyök parancs
Görbület parancs
GörbületVektor parancs
GörbeParaméteres parancs
Fokszám parancs
Nevező parancs
Derivált parancs
Szélsőérték parancs
Tényezők parancs
Függvény parancs
ImplicitGörbe parancs
Integrál parancs
KözrezártTerület parancs
Metszéspont parancs
Iteráció parancs
IterációLista parancs
BaloldaliÖsszeg parancs
Határérték parancs
JobboldaliHatárérték parancs
BaloldaliHatárérték parancs
Alsóösszeg parancs
Számláló parancs
SimulóKör parancs
ParciálisTört parancs
ÚtParaméter parancs
Polinom parancs
TéglalapÖsszeg parancs
Gyök parancs
GyökökListája parancs
Gyökök parancs
DifferenciálEgyenletNumerikusan parancs
TaylorPolinom parancs
Trapézösszeg parancs
Inflexióspont parancs
Felsőösszeg parancs
Kúpszelet parancsok
Tengelyek parancs
KözépPont parancs
Kör parancs
Kúpszelet parancs
Átmérő parancs
Vezéregyenes parancs
Excentricitás parancs
Ellipszis parancs
LineárisExcentricitás parancs
NagyTengely parancs
NagyTengelyHossz parancs
Fókusz parancs
Hiperbola parancs
BeírtKör parancs
Parabola parancs
Paraméter parancs
Poláris parancs
KisTengely parancs
KisTengelyHossz parancs
Félkör parancs
Lista parancsok
Hozzáfűz parancs
Osztályok parancs
Elem parancs
Első parancs
Gyakoriság parancs
Pozíció parancs
Beszúr parancs
Metszéspont parancs
Metszet parancs
Egyesít parancs
Utolsó parancs
Sorrend parancs
PontLista parancs
Szorzat parancs
VéletlenElem parancs
NemDefiniáltTörlése parancs
Fordít parancs
GyökökListája parancs
KijelöltElem parancs
KijelöltElemSorszáma parancs
Sorozat parancs
Rendezés parancs
ListaRész parancs
Rangsor parancs
Unió parancs
Elemek parancs
EredményLista parancs
Vektor & Mátrix parancsok
MátrixTranszformáció parancs
GörbületVektor parancs
Determináns parancs
EgységMátrix parancs
Inverz parancs
NormálVektor parancs
RedukáltLépcsősAlakúMátrix parancs
Transzponált parancs
EgységnyiNormálVektor parancs
EgységVektor parancs
Vektor parancs
Nyújtás parancs
Tükrözés parancs
Forgatás parancs
Nyírás parancs
Affinítás parancs
Eltolás parancs
Diagram parancsok
Oszlopdiagram parancs
BoxPlot parancs
PontDiagram parancs
GyakoriságGrafikon parancs
Hisztogram parancs
HisztogramJobbról parancs
NormálKvantilisFüggvény parancs
KülönbségFüggvény parancs
LevélÁgDiagram parancs
Statisztika parancsok
ANOVA parancs
Kovariancia parancs
Görbeillesztés parancs
GörbeillesztésExp parancs
GörbeillesztésExp2 parancs
GörbeillesztésEgyenesX parancs
GörbeillesztésEgyenes parancs
GörbeillesztésLogaritmikus parancs
GörbeillesztésLogisztikus parancs
GörbeillesztésPolinom parancs
GörbeillesztésHatvány parancs
GörbeillesztésSin parancs
GyakoriságTáblázat parancs
MértaniKözép parancs
HarmonikusKözép parancs
Átlag parancs
ÁtlagX parancs
ÁtlagY parancs
Medián parancs
Módusz parancs
KorrelációsEgyüttható parancs
Percentilis parancs
Q1 parancs
Q3 parancs
RNégyzet parancs
NégyzetesKözép parancs
Szórás parancs
SDX parancs
SDY parancs
Sxx parancs
Sxy parancs
Syy parancs
Minta parancs
MintaSzórása parancs
MintaXKoordinátaSzórása parancs
MintaYKoordinátaSzórása parancs
MintaVariancia parancs
Keverés parancs
NégyzetöszegXX parancs
NégyzetösszegXY parancs
NégyzetösszegYY parancs
SpearmanRangkorreláció parancs
Összeg parancs
NégyzetösszegEltérés parancs
KétMintásTPróbaÁtlagBecslése parancs
TPróbaÁtlagBecslése parancs
TPróba parancs
KétmintásTPróba parancs
PárosTPróba parancs
SzórásNégyzet parancs
Valószínűség parancsok
BernoulliEloszlás parancs
BinomiálisEgyüttható parancs
BinomiálisEloszlás parancs
CauchyEloszlás parancs
KhiNégyzetEloszlás parancs
ErlangEloszlás parancs
ExponenciálisEloszlás parancs
FEloszlás parancs
GammaEloszlás parancs
HipergeometrikusEloszlás parancs
InverzBinomiális parancs
InverzCauchy parancs
InverzKhiNégyzet parancs
InverzExponenciális parancs
InverzFEloszlás parancs
InverzGamma parancs
InverzHipergeometrikus parancs
InverzNormális parancs
InverzNegatívBinomiális parancs
InverzPoisson parancs
InverzTEloszlás parancs
InverzWeibull parancs
InverzZéta parancs
LognormálisEloszlás parancs
LogisztikusEloszlás parancs
NormálisEloszlás parancs
NegatívBinomiálisEloszlás parancs
PoissonEloszlás parancs
Véletlenszám parancs
VéletlenszámBinomiálisEloszlás parancs
VéletlenszámNormálisEloszlás parancs
VéletlenszámPoissonEloszlás parancs
VéletlenszámEgyenletesEloszlás parancs
TEloszlás parancs
HáromszögEloszlás parancs
EgyenletesEloszlás parancs
WeibullEloszlás parancs
ZétaEloszlás parancs
Táblázatkezelő parancsok
Cella parancs
CellaTartomány parancs
Oszlop parancs
Oszlopnév parancs
MásolásCellákba parancs
MásolásOszlopba parancs
MásolásSorba parancs
Sor parancs
Script parancsok
Gomb parancs
AlakzatMásolása parancs
Jelölőnégyzet parancs
Töröl parancs
Végrehajt parancs
PontosIdőDátum parancs
RétegElrejtése parancs
RajzlapEltolása parancs
FüggvénykéntMegad parancs
SzámkéntMegad parancs
Sík parancs
HangLejátszás parancs
Átnevezés parancs
AlakzatokKijelölése parancs
AktívRajzlap parancs
TengelyekAránya parancs
Háttérszín parancs
CímkeMutatása parancs
Szín parancs
MutatHa parancs
PontKoordinátái parancs
DinamikusSzinek parancs
Kitöltés parancs
FixAlakzat parancs
FeliratMód parancs
Réteg parancs
VonalStílus parancs
VonalVastagság parancs
PontMéret parancs
PontStílus parancs
AlakzatInformációk parancs
Érték parancs
MegjelenítésRajzlapon parancs
Felirat parancs
RétegMutatása parancs
Csúszka parancs
Animál parancs
BeviteliMező parancs
SzerkesztésFrissítése parancs
Nagyítás parancs
Kicsinyítés parancs
Diszkrét matematika parancsok
KonvexBurok parancs
DelaunayHáromszögelés parancs
Burok parancs
MinimálisFeszítőFa parancs
LegrövidebbÚt parancs
UtazóÜgynök parancs
Voronoi parancs
GeoGebra parancsok
TengelyBeosztásX parancs
TengelyBeosztásY parancs
LegközelebbiPont parancs
SzerkesztésiLépésBeállítása parancs
SarokPont parancs
DinamikusKoordináták parancs
Név parancs
Alakzat parancs
FüggvényRajzolás parancs
EszközIkon parancs
Szélsőérték keresés parancsok
MaximumKeresés parancs
MinimumKeresés parancs
CAS parancsok
SzorzatAlakKomplex parancs
MegoldásokKomplex parancs
MegoldKomplex parancs
KözösNevező parancs
VektoriálisSzorzat parancs
Dimenzió parancs
Osztás parancs
OsztókSzáma parancs
Osztók parancs
OsztókÖsszege parancs
SkalárisSzorzat parancs
ImplicitDerivált parancs
PrímE parancs
EgyenletBalOldala parancs
MátrixRangja parancs
VegyesTört parancs
HatározottIntegrál parancs
NumerikusMegoldás parancs
NumerikusanMegold parancs
KövetkezőPrím parancs
Közelítés parancs
ElőzőPrím parancs
VéletlenPolinom parancs
RacionálisSzámként parancs
EgyenletJobbOldala parancs
Megoldások parancs
Megold parancs
Helyettesít parancs
Komplexszámként parancs
ExponenciálisAlakban parancs
Pontként parancs
PolárAlakban parancs
nPr parancs
Előre definiált Függvények és Operátorok
Felhasználói felület
Nézetek
Geometria ablak
A Geometria Nézet beállításai
Algebra nézet
Táblázatkezelő nézet
CAS nézet
Valószínűség-számítás
A szerkesztés lépései
Parancssor
Menüsor
Eszköztár
Navigációs eszköztár
Fájl menü
Szerkesztés menü
Nézet menü
Munkaasztalok
Beállítások menü
Eszközök menü
Ablak menü
Súgó menü
Helyi menü
A beállítások testreszabása
Rajzlap mentése párbeszédablak
Munkalap mentése párbeszédablak
Tulajdonságok párbeszédablak
Újradefiniálás párdbeszédablak
Eszközkészítő párbeszédablak
Gyorsbillentyűk
Beállítások párbeszédablak
Virtuális billentyűzet
Eszközkezelő párbeszédablak
Kezelhetőség
Közzététel
Kép készítése a Rajzlapról
Feltöltés a GeoGebra-ra
Exportálás weblapként
Mentés LaTeX-be (PGF, PSTricks) és Asymptote kódba
Nyomtatási beállítások
© 2021 International GeoGebra Institute