LogisztikusEloszlás parancs

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.
LogisztikusEloszlás[ <Középérték>, <Paraméter s>, x ]
Megrajzolja a Középérték és s paraméterekkel megadott logisztikus eloszlású valószínűségi változó sűrűségfüggvényét.
LogisztikusEloszlás[ <Középérték>, <Paraméter s>, <Eloszlásfüggvény logikai értéke> ]
Ha a logikai érték igaz, megrajzolja a logisztikus eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvényét. Ha hamis, akkor a sűrűségfüggvényét (PDF).
LogisztikusEloszlás[ <Középérték>, <Paraméter s>, <Változó értéke> ]
Kiszámítja az adott változóra az eloszlásfüggvény értékét, vagyis P(X≤v)-t, ahol X a Középérték és s paraméterek által meghatározott logisztikus eloszlást követő véletlen valószínűségi változó.
Jegyzet: Meghatározza a valószínűséget adott x koordináta értékre (vagyis a logisztikus eloszlás görbéje alatti területet az adott x koordinátánál kisebb értékekre).

CAS nézet

CAS nézet-ben csak az alábbi szintakszis elfogadott:

LogisztikusEloszlás[ <Középérték>, <Paraméter s>, <Változó értéke> ]
Kiszámítja az adott változóra az eloszlásfüggvény értékét, vagyis P(X≤v)-t, ahol X a Középérték és s paraméterek által meghatározott logisztikus eloszlást követő valószínűségi változó.
© 2022 International GeoGebra Institute