HáromszögEloszlás parancs

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.
HáromszögEloszlás[ <Alsó határ>, <Felső határ>, <Modálérték>, x ]
Megrajzolja a Alsó határ, Felső határ, Modálérték paraméterekkel meghatározott háromszög-eloszlás sűrűségfüggvényét (PDF).
HáromszögEloszlás[ <Alsó határ>, <Felső határ>, <Modálérték>, x, <Eloszlásfüggvény logikai értéke> ]
Ha a logikai érték igaz, megrajzolja a háromszög-eloszlást követő valószínűségi változó eloszlásfüggvényét. Ha hamis, akkor a sűrűségfüggvényét.
HáromszögEloszlás[ <Alsó határ>, <Felső határ>, <Modálérték>, <Változó értéke> ]
Kiszámítja az adott változóra az eloszlásfüggvény értékét, vagyis P(X≤v)-t, ahol X egy Alsó határ, Felső határ, Modálérték paraméterekkel meghatározott háromszög-eloszlású valószínűségi változó.
Jegyzet: Meghatározza a valószínűséget adott x koordináta értékre (vagy a háromszög-eloszlás görbéje alatti területet az adott x koordinátánál kisebb értékekre).

CAS nézet

CAS nézet-ben csak egy szintakszis elfogadott:

HáromszögEloszlás[ <Alsó határ>, <Felső határ>, <Modálérték>, <Változó értéke> ]
Kiszámítja az adott változóra az eloszlásfüggvény értékét, vagyis P(X≤v)-t, ahol X egy Alsó határ, Felső határ, Modálérték paraméterekkel meghatározott háromszög-eloszlású valószínűségi változó.
© 2021 International GeoGebra Institute