Előre definiált Függvények és Operátorok

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.

A Parancssorban számok, koordináták vagy egyenletek beírásakor használhatjuk a következő előre definiált függvényeket és operátorokat. Logikai operátorok és függvények listája a Logikai értékek címszó alatt található.

Jegyzet: Az előre definiált függvények használatakor zárójeleket kell alkalmaznunk. Szóközt nem kell tenni a függvény neve és a zárójel közé.


Művelet / Függvény Bevitel
ℯ (Euler féle szám) Alt + e
ί (képzetes egység) Alt + i
π Alt + p vagy pi
° (fok szimbólum) Alt + o
Összeadás +
Kivonás -
Szorzás * vagy szóköz
Skaláris szorzat * vagy szóköz
Vektoriális szorzat(lásd Pontok és vektorok)
Osztás /
Exponens vagy kitevő ^ vagy felső index (x^2 or x2)
Faktoriális !
Zárójelek ( )
x-koordináta x( )
y-koordináta y( )
Argumentum arg( )
Konjugált conjugate( )
Abszolútérték abs( )
Előjel sgn( ) or sign()
Négyzetgyök sqrt( )
Köbgyök cbrt( )
Véletlenszám 0 és 1 között random( )
Exponenciális függvény exp( ) vagy ℯx
Logaritmus (természetes, e alapú) ln( ) vagy log( )
Logaritmus 2-es alapú ld( )
Logaritmus 10-es alapú lg( )
x-nek b alapú logaritmusa log(b, x )
Koszinusz cos( )
Szinusz sin( )
Tangens tan( )
Szekáns sec()
Koszekáns cosec()
Kotangens cot()
Arcus koszinusz acos( ) vagy arccos( )
Arcus szinusz asin( ) vagy arcsin( )
Arcus tangens (eredménye -π/2 és π/2 közötti) atan( ) vagy arctan( )
Arcus tangens (eredménye -π és π közötti) atan2(y, x)
Hiperbolikus koszinusz cosh( )
Hiperbolikus szinusz sinh( )
Hiperbolikus tangens tanh( )
Hiperbolikus szekáns sech( )
Hiperbolikus koszekáns cosech( )
Hiperbolikus kotangens coth( )
Area hiperbolikus koszinusz acosh( ) vagy arccosh( )
Area hiperbolikus szinusz asinh( ) vagy arcsinh( )
Area hipergolikus tangens atanh( ) vagy arctanh( )
Kisebb vagy egyenlő egész (Egészrész) floor( )
Nagyobb vagy egyenlő egész ceil( )
Kerekítés round( )
Béta-függvény Β(a, b) beta(a, b)
Incomplete beta function Β(x;a, b) beta(a, b, x)
Incomplete regularized beta function I(x; a, b) betaRegularized(a, b, x)
Gamma-függvény Γ(x) gamma( x)
(Lower) incomplete gamma function γ(a, x) gamma(a, x)
(Lower) incomplete regularized gamma function P(a,x) = γ(a, x) / Γ(a) gammaRegularized(a, x)
Gauss-féle hibafüggvény erf(x)
Komplex szám valósrésze (ValósRész) real( )
Komplex szám képzetes része (KépzetesRész) imaginary( )
Digamma-függvény psi(x)
Polygamma-függvény a Gamma-függvéy, gamma(x) természetes logaritmusának (m+1)-dik deriváltja. (m=0,1) polygamma(m, x)
Sinus Integral function sinIntegral(x)
Cosinus Integral function cosIntegral(x)
Exponential Integral function expIntegral(x)
Riemann-féle Zéta-függvény ζ(x) zeta(x)
Példa:
Conjugate(17 + 3 * ί) eredménye -3 ί + 17, a 17 + 3 ί komplex szám konjugáltja.
Lásd a Komplex számok oldalon a részleteket.
© 2021 International GeoGebra Institute