WeibullEloszlás parancs

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.
WeibullEloszlás[ <Alakparaméter>, <Skálaparaméter>, x ]
Megrajzolja az Alakparaméterrel és a Skálaparaméterrel meghatározott Weibull eloszlás sűrűségfüggvényét (PDF).
WeibullEloszlás[ <Alakparaméter>, <Skálaparaméter>, x, <Eloszlásfüggvény logikai értéke> ]
Ha a logikai érték igaz, megrajzolja a Weibull eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvényét. Ha hamis, akkor a sűrűségfüggvényét.
WeibullEloszlás[ <Alakparaméter>, <Skálaparaméter>, <Változó értéke> ]
Kiszámítja az adott változóra az eloszlásfüggvény értékét, vagyis P(X≤v)-t, ahol X az Alakparaméterrel és a Skálaparaméterrel meghatározott Weibull eloszlású valószínűségi változó.
Jegyzet: Meghatározza a valószínűséget adott x koordináta értékre (vagy a Weibull eloszlás görbéje alatti területet az adott x koordinátánál kisebb értékekre).

CAS nézet

CAS nézet-ben csak egy szintakszis elfogadott:

WeibullEloszlás[ <Alakparaméter>, <Skálaparaméter>, <Változó értéke> ]
Kiszámítja az adott változóra az eloszlásfüggvény értékét, vagyis P(X≤v)-t, ahol X az Alakparaméterrel és a Skálaparaméterrel meghatározott Weibull eloszlású valószínűségi változó.
© 2022 International GeoGebra Institute