Ha parancs

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.
Ha[ <Feltétel>, <Akkor> ]
Létrehozza az objektum másolatát, ha a feltétel teljesül (true), illetve egy nem definiált objektumot ha a feltétel nem teljesül (false).
Példa:
  • Legyen n = 3. Ha[n==3, x + y = 4] eredménye a x + y = 4 egyenes, mivel a feltétel (n==3) logikai értéke true.
  • Legyen n = 4. Ha[n==3, x + y = 4] eredménye egy nem definiált objektum, mivel a feltétel (n==3) nem teljesül (false).
Ha[ <Feltétel>, <Akkor>, <Különben> ]
Létrehozza az első objektum (akkor) másolatát, ha a feltétel teljesül (true), illetve a második objektum (különben) másolatát, ha a feltétel nem teljesül (false).
Példa: Legyen n a szám. Ha[n==3, x + y = 4, x - y = 4] eredménye x + y = 4, ha n = 3, illetve x - y = 4 minden más n értéknél.

Feltételes függvények

A Ha parancs segítségével feltételhez kötött függvényeket hozhatunk létre. Az feltételhez kötött függvények más parancsok, pl. derivált, integrál és metszéspont parancsok argumentumai lehetnek.
Példa:
  • f(x) = Ha[x < 3, sin(x), x^2] eredménye egy olyan függvény, amely a sin(x) értéket veszi fel ha x < 3 és az x2 értéket ha x ≥ 3.
  • f(x) = Ha[0 <= x <= 3, sin(x)] erdeménye egy olyan függvény, amely a sin(x) értéket veszi fel 0 és 3 közötti x értékeknél, más x értékeknél pedig nem definiált.
Jegyzet:
  • A Ha[Feltétel, f(x), g(x)] parancs deriváltja Ha[Feltétel, f'(x), g'(x)]. A kritikus pontoknál a határértékek nem kerülnek kiszámításra.
  • Lásd: Logikai értékek a feltétel megadásában használatos jelekért.

Ha parancs alkalmazása scriptben

Ha parancsokat scriptekben is lehet alkalmazni, amelyek bizonyos feltételekhez kötik az eseményeket.
Példa: Legyen n egy szám és A egy pont. A Ha[Maradék[n, 7] == 0, PontKoordinátái[A, n, 0], PontKoordinátái[A, n, 1]] a megadott feltétel logikai értéke alapján változtatja meg az A pont koordinátáit. Ilyen esetben a PontKoordinátái[A, n, If[Maradék[n, 7] == 0,0,1]] parancs használata az egyszerűbb megoldás.
Jegyzet: A Ha parancs argumentumainak objektumoknak vagy script parancsoknak kell lenniük, nem hozzárendeléseknek. A b = Ha[a > 1, 2, 3] parancs helyes, de a b = 2 vagy b = 3 nem fogadhatóak el a parancs argumentumaiként.
© 2021 International GeoGebra Institute