Logikai értékek

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.


A GeoGebrában használhatók a true (igaz) és false (hamis) logikai értékek. Gépeljük csak be a Parancssorba a a = true vagy b = false értéket és üssünk Entert.

Jelölőnégyzet és Nyilak

Szabad Logikai értékek Jelölőnégyzetként jelenhetnek meg a Geometria ablakban (lásd a Tool Check Box to Show Hide Objects.gifJelölőnégyzet eszközt). A billentyűzet nyilainak segítségével a Logikai változók az Algebra nézetben is megváltoztathatók (lásd az Kézi animáció fejezetét).

Jegyzet: A Logikai változók számként is megadhatók (értékük 0 vagy 1). Ez lehetőséget ad arra, hogy egy jelölő négyzetet alkalmazzunk egy dinamikus sebességgel megadott csúszka animációjának elindítására és megállítására. Ebben az esetben, az animáció gomb csak akkor látható a Rajzlapon, ha van statikusan (vagyis nemdinamikusan) beállított csúszka is.

Műveletek

A GeoGebrában a következő műveletek és függvények alkalmazhatók Logikai értékekre kiválasztva közvetlenül a Parancssorban megjelenő szimbólum táblázatból vagy a billentyűzetről beírva:

Művelet Szimbólum Billentyűzet Példa Objektum típusa
Egyenlő-e == a ≟ b vagy a == b szám, pont, egyenes, kúpszelet a, b
Nem egyenlő != a ≠ b vagy a != b szám, pont, egyenes, kúpszelet a, b
Kisebb < < a < b szám a, b
Nagyobb > > a > b szám a, b
Kisebb vagy egyenlő <= a ≤ b vagy a <= b szám a, b
Nagyobb vagy egyenlő >= a ≥ b vagy a >= b szám a, b
És && a ∧ b vagy a && b Logikai értékek a, b
Vagy || a ∨ b vagy a || b logikai értékek a, b
Nem ¬ ! ¬a vagy !a logikai érték a
Párhuzamos a ∥ b egyenesek a, b
Merőleges a ⊥ b egyenesek a, b
Eleme a ∈ lista1 szám a, számok listája lista1
© 2021 International GeoGebra Institute