HangLejátszás parancs

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.
HangLejátszás[ <Hang>, <Időtartam (secundum)>, <Hangszer száma> ]
Lejátssza az adott MIDI hangot, megadott időtartammal.
A hangnak egy 0 és 127 közötti számnak kell lennie. Minden szám egy MIDI-hangot jelöl az alábbi táblázat szerint. Pl. a hang = 60a egy C hang.
Az időtartamot másodpercben kell megadni.
A hangszer száma egy egész szám, amely meghatározza, hogy milyen szintetikus hangszer játssza le a hangot. A különböző rendszereken más-más hangszerek támogatottak.
MIDI hangok
Oktáv C C# D D# E F F# G G# A A# B
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
4 48 49 50 51 51 53 54 55 56 57 58 59
5 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
6 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
7 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
8 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
9 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
10 120 121 122 123 124 125 126 127


HangLejátszás[ <Hangsor>, <Hangszer száma> ]
Lejátssza a megadott hangsort a JFuge segítségével.
A hangsor egy szöveg, amely JFuge parancsokat tartalmaz.
A hangszer száma meghatározza, hogy milyen szintetikus hangszer játssza le a hangsort.
Az alapvető parancsokat az alábbi táblázat foglalja össze. Egy teljes listát itt talál: Complete Guide to JFugue
Alap JFugue parancsok
Karakter Parancs
A-G A (betűként) megadott hangot lejátssza az 5. oktávban.
Félhangok lejátszására írja hozzá a b vagy a # jelet
Az oktáv megváltoztatásához írja hozzá a kívánt oktáv számát, pl. A4
Ha nem lett másképp megadva, úgy a hang egy negyed hang.
[szám] Lejátssza a (számként) megadott MIDI-hangot (0-127).
+ A megadott hangokat egyszerre játssza le, pl. C+E+G
R Szünet
w, h, q, i, s A hanghoz írva megadja annak hosszát
w = egész hang
h = fél hang
q = negyed hang
i = nyolcad hang
s = tizenhatod hang
/n A végéhez hozzáírva meghatározza a hang/szünet hosszát (tizedesszámként megadva)
/1 = egész hang
/.5 = fél hang
/.25 = negyed hang
/2 = kétszeres hanghossz
I[szám] A hangszer száma
V V egy 0 és 15 közötti számmal együtt a MIDI-csatornát határozza meg. A V9 a MIDI-Percussion-csatorna.
Szóköz Lejátssza az azelőtti hangot, hangokat vagy a szünetet.


Példa: HangLejátszás["C+E+G Rw Ai Bi Ci A4i B4i C4i ", 0]
Negyed CEG, egész szünet, nyolcad A, B és C, majd az egész egy oktávval mélyebben. A választott hangszer a zongora.
Példa: HangLejátszás["I[56] C5q D5q I[71] G5q F5q", 0]
Különböző hangszerekkel játssza le a hangokat. Trombita = 56 és Klarinét = 71.
Példa: HangLejátszás["V0 A3q B3q C3q B3q V1 A2h C2h", 0]
Különböző hangon játssza le a sort.
HangLejátszás[ <Fájl> ]
Lejátssza az adott MIDI-fájlt (*.mid) vagy egy egyszerű szövegfájlt (*.txt), ha az JFuge szöveget tartalmaz.
Pl. HangLejátszás["path/to/my/File.mid"]
HangLejátszás[ <Függvény>, <Kezdőérték>, <Végérték> ]
Lejátssza azt az idő-érték hangot, amelyet a függvény a [-1, 1] intervallumon létrehoz. Az időegység másodpercben van megadva, a lejátszás a kezdőérték és a végérték között történik. A hangot 8 bitben, 8000-es mintavételezési frekvenciával hozza létre.
Példa: HangLejátszás[sin(440 2Pi x), 0, 1]
Egy 440 Hz-es szinuszgörbe hangját (A hang) játssza le 1 másodperces időtartammal.
Hanglejátszás[ <Függvény>, <Kezdőérték>, <Végérték>, <Mintavétel sűrűsége>, <Mintavétel mélysége> ]
Lejátssza azt az idő-érték hangot, amelyet a függvény a [-1, 1] intervallumon létrehoz. Az időegység másodpercben van megadva, a lejátszás a kezdőérték és a végérték között történik. A mintavétel sűrűsége és mélysége megadható.
A "Mintavétel sűrűsége" a másodpercenkénti mintavételt jelenti. Engedélyezett értékek: 8000, 16000, 22050 és 44100.
A "Mintavétel mélysége" egy minta nagysága bitben megadva. Engedélyezett értékek: 8 és 16.
Hanglejátszás[ <Logikai érték lejátszáshoz> ]
A logikai értéktől függően elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
true = lejátszás, false = szüneteltetés.


További információ és példák a JFuge-hoz
© 2021 International GeoGebra Institute