BoxPlot parancs

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.
BoxPlot[ <yEltolás>, <yMéret>, <Nyers adatok listája> ]
Létrehoz egy Box-Plotot a megadott nyers adatok listájából. A Box-Plot vertikális elhelyezése a koordiáta-rendszerben az yEltolás-tól és az yMéret-től (amely a magasságot szabályozza) függ.
Példa: BoxPlot[0, 1, {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9}]
BoxPlot[ <yEltolás>, <yMéret>, <Kezdőérték>, <Első kvartilis>, <Medián>, <Harmadik kvartilis>, <Végérték> ]
Létrehoz egy Box-Plotot a megadott statisztikai adatokkal a kezdő- és végérték közötti intervallumban.
BoxPlot[ <yEltolás>, <yMéret>, <Nyers adatok listája>, <Kiugró értékek elhagyása (logikai érték)> ]
Ez a parancs lehetővé teszi, hogy a kiugró értékek "X"-ként jelenjenek meg és ne a Box-Plotban. Kiugró értéknek számítanak azok az értékek, amelyek kívül esnek a mediánértéke ± 1.5 * [első kvartális - harmadik kvartális] intervallumon.
BoxPlot[ <yEltolás>, <yMéret>, <Nyers adatok listája>, <Gyakoriságok listája>, <Kiugró értékek elhagyása (logikai érték)> ]
Létrehoz egy Box-Plotot a megadott gyakorisági táblázat adataiból.
© 2021 International GeoGebra Institute