Objektumok elnevezése

Innen: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ez az oldal a hivatalos használati útmutató nyomtható és PDF-be menthető része. A felépítése miatt az egyszerű felhasználók ezt nem szerkeszthetik. Ha bármilyen hibát találna, kérjük, jelezze felénk.Ugrás a felhasználók által szerkeszthető változathoz.Ha a Parancssorban létrehozunk egy alakzatot, csak meghatározott nevet rendelhetünk hozzá:

  • Pontok: A GeoGebrában a pontokat mindig nagybetű, vagy nagybetűvel kezdődő név jelöli. Csak gépeljük be a nevet (pl. A vagy P), majd az egyenlőségjelet és végül a koordinátákat vagy parancsokat.
Példa: C = (2, 4), P = (1; 180°)
  • Vektorok: Azért, hogy meg tudjuk különböztetni a pontokat és a vektorokat, a GeoGebra mindig kisbetűt, vagy kisbetűvel kezdődő nevet használ a vektorok jelölésére. Ismét gépeljük be a nevet (pl. v vagy u), majd az egyenlőségjel után a koordinátákat vagy parancsokat.
Példa: v = (1, 3), u = (3; 90°)
  • Egyenesek, körök és Kúpszeletek: Gépeljük be ezeknek az alakzatoknak a nevét, majd kettőspont után az egyenletüket vagy parancsokat.
Példa: g: y = x + 3, c: (x-1)^2 + (y – 2)^2 = 4, hyp: x^2 – y^2 = 2
  • Függvények: Függvényt elnevezhetünk úgy, hogy begépeljük a nevét pl. f(x) = vagy g(x)= a függvény egyenlete vagy parancsa elé.
Példa: h(x) = 2 x + 4, q(x) = x^2, trig(x) = sin(x)
Jegyzet:
  • Ha nem adunk nevet egy alakzatnak, akkor a GeoGebra automatikusan ábécé sorrendben nevezi el az új alakzatokat. Az alakzatok átnvezhetők.
  • Használhatunk indexet is az alakzatok nevében, ezt aláhúzással kell hozzáfűzni. Például ahhoz, hogy A1 jelenjen meg, A_1-et kell begépelnünk, sAB megjelenéséhez s_{AB}-t.

Foglalt címkék

A következő címkéket nem lehet alakzatok megnevezésére használni: x, y, xAxis, yAxis, zAxis, abs, sgn, sqrt, exp, log, ln, ld, lg, cos, sin, tan, acos, arcos, arccos, asin, arcsin, atan, arctan, cosh, sinh, tanh, acosh, arcosh, arccosh, asinh, arcsinh, atanh, arctanh, atan2, erf, floor, ceil, round, random, conjugate, arg, gamma, gammaRegularized, beta, betaRegularized, sec, csc, cosec, cot, sech, csch, coth

A parancssorban használhatunk szimbólumokat. A következő konstansokat speciális karakterek jelölik:

  • π - a pi állandó (Ludolph-féle szám) billentyűkombinációja Alt-p
  • ℯ - az Euler-konstans, pl. az ℯ^x exponenciális függvénynél, billentyűkombinációja Alt-e
  • ί - képzetes rész, pl. a z = 3 + ί komplex számnál, amit az Alt-i billentyűkombinációval is beírhatunk.

Amennyiben az ℯ ill. ί változót még nem használtuk létező alakzat neveként, addig a GeoGebra Euler-konstansnak ill. képzetes résznek fogja azt felismerni, ha egy új kifejezésben használjuk.


Lásd még a Címkék és feliratok részt!

© 2021 International GeoGebra Institute