Logistisk Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Logistisk[ <Gjennomsnitt μ>, <Skala s>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til logistiskfordelinga med parametrar μ, s.
Logistisk[ <Gjennomsnitt μ>, <Skala s>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til logistiskfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein logistiskfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, s.
Logistisk[ <Gjennomsnitt μ>, <Skala s>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein logistiskfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, s.
Merk:

CAS-delen

Logistisk[ <Gjennomsnitt μ>, <Skala s>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til logistiskfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein logistiskfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, σ.
© 2020 International GeoGebra Institute