Zipf Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Zipf[ <Tal på element>, <Eksponent> ]
Returner ein søylegraf for Zipf fordelinga.
Parametrar:
Tal på element: talet på element vi ser på rangen til
Eksponent: eksponenten som karakteriserer fordelinga
Zipf[ <Tal på element>, <Eksponent>, <Boolsk kumulativ> ]
Dersom kumulativ = false vert det returnert ein søylegraf for Zipf fordelinga.
Dersom kumulativ = true vert det returnert ein søylegraf for den kumulative Zipf fordelinga.
Zipf[ <Tal på element>, <Eksponent>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein Zipf fordelt stokastisk variabel.
  • Dersom kumulativ = false vert P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true vert P(X ≤ v) returnert.
Merk:

CAS-delen

Zipf[ <Tal på element>, <Eksponent>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein Zipf fordelt stokastisk variabel.
  • Dersom kumulativ = false vert P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true vert P(X ≤ v) returnert.
© 2021 International GeoGebra Institute