TilfeldigMellom Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TilfeldigMellom[ <Tal a>, <Tal b> ]
Genererer eit tilfeldig heiltal mellom a og b, inkludert a og b sjølv.
Døme: TilfeldigMellom[-1,1] kan gje tala -1, 0 eller 1.
TilfeldigMellom[ <Minste heiltal>, <Største heiltal>, <Boolsk låst> ]
Genererer eit tilfeldig heiltal mellom a og b, inkludert a og b sjølv.
Dersom Boolsk låst = false vert det generert eit nytt tal når vi oppdaterer (trykker F9)
Dersom Boolsk låst = true vert det genererte talet låst og kan ikkej verte oppdatert
Merk:

CAS-delen

TilfeldigMellom[ <Tal a>, <Tal b> ]
Genererer eit tilfeldig heiltal mellom a og b, inkludert a og b sjølv.
Døme: TilfeldigMellom[-1,1] kan gje tala -1, 0 eller 1.
© 2021 International GeoGebra Institute