KjiKvadrat Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
KjiKvadrat[ <Fridomsgrader d>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til kjikvadratfordelinga med d fridomsgrader.
KjiKvadrat[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til kjikvadratfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein kjikvadratfordelt stokastisk variabel med d fridomsgrader.
KjiKvadrat[ <Fridomsgrader d>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein kjikvadratfordelt stokastisk variabel med d fridomsgrader.

CAS-delen

KjiKvadrat[ <Fridomsgrader d>, <Variabelverdi> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til kjikvadratfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein kjikvadratfordelt stokastisk variabel med d fridomsgrader.
Døme: KjiKvadrat[4, 3] gjev \gamma(2, \frac{3}{2}), som er tilnærma 0.44.


© 2020 International GeoGebra Institute