FordelingPoisson Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt λ> ]
Returner eit søylediagram for Poissonfordelinga med gjennomsnitt λ.
FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt λ>, <Boolsk kumulativ> ]
Dersom kumulativ = false vert det returnert eit søylediagram for Poissonfordelinga.
Dersom kumulativ = true vert det returnert eit søylediagram for den kumulative Poissonfordelinga.
FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt λ>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein Poissonfordelt stokastisk variabel med gjennomsnitt λ.
  • Dersom kumulativ = false vert P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true vert P(X ≤ v) returnert.
Merk:

CAS-delen

FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt>, <Variabelverdi>, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein Poissonfordelt stokastisk variabel med gjennomsnitt λ.
  • Dersom kumulativ = false vert P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true vert P(X ≤ v) returnert.
© 2020 International GeoGebra Institute