FordelingBernoulli Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


FordelingBernoulli[ <Sannsyn p>, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein Bernoullifordelt stokastisk variabel med parameter p som gjev sannsynet for suksess.
  • Dersom kumulativ = false vert søylegrafen til X returnert
  • Dersom kumulativ = true vert den kumulative søylegrafen til X returnert
Merk:
© 2020 International GeoGebra Institute