InversLogistisk Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


InversLogistisk[ <Gjennomsnitt μ>, <Skala s>, <Sannsyn p> ]
Gjev talet t slik at P(X≤t) = p, der X er ein logistiskfordelt stokastisk variabel med parametrar μ og s.
Merk:
  • Kommandoen finn altså inversen til logistiskfordelinga sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynet p.
  • Sannsynet p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Sjå også kommandoen Logistisk.
© 2020 International GeoGebra Institute