Uniform Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Uniform[ <Nedre grense min>, <Øvre grense maks>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til den uniforme fordelinga på intervallet [min, maks].
Uniform[ <Nedre grense min>, <Øvre grense maks>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til den uniforme fordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein uniformt fordelt stokastisk variabel på intervallet [min, maks].
Uniform[ <Nedre grense min>, <Øvre grense maks>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein uniformt fordelt stokastisk variabel på intervallet [min, maks].
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute