Trekantfordeling Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Trekantfordeling[ <Nedre grense min>, <Øvre grense maks>, <Modus mod>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til trekantfordelinga med parametrar min, maks, mod.
Trekantfordeling[ <Nedre grense min>, <Øvre grense maks>, <Modus mod>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til trekantfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein trekantfordelt stokastisk variabel med parametrar min, maks, mod.
Trekantfordeling[ <Nedre grense min>, <Øvre grense maks>, <Modus mod>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein trekantfordelt stokastisk variabel med parametrar min, maks, mod.
Merk:

CAS-delen

Trekantfordeling[ <Nedre grense min>, <Øvre grense maks>, <Modus mod>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til trekantfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein trekantfordelt stokastisk variabel med parametrar min, maks, mod.
© 2021 International GeoGebra Institute