LogNormal Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


LogNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, x ]
Lagar sannsynstettleiksfunksjonen til log-normalfordelinga med parametrar μ, σ.
LogNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til log-normalfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein log-normalfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, σ.
LogNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X vere ein log-normalfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, σ.
Merk:

CAS-delen

LogNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik>, <Variabelverdi v> ]
Finn verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til log-normalfordelinga ved v. Det vil seie sannsynet P(X≤v) der X er ein log-normalfordelt stokastisk variabel med parametrar μ, σ.
© 2020 International GeoGebra Institute