TilfeldigUniform Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TilfeldigUniform[ <Tal a>, <Tal b> ]
Genererer eit tilfeldig reelt tal frå ei uniform fordeling på intervallet [a, b].
Døme:
TilfeldigUniform[1, 5] gjev eit tilfeldig reelt tal frå intervallet [1, 5]. Alle reelle tal i intervallet har samme sannsyn for å verte trukke ut.
Merk: TilfeldigUniform[0,1] gjer akkurat det same som random(). Sjå Førehandsdefinerte funksjonar og operatorar.
Merk:
© 2021 International GeoGebra Institute