InversPoisson Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
InversPoisson[ <Gjennomsnitt λ>, <Sannsyn p> ]
Gjev det minste heiltalet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er ein Poissonfordelt stokastisk variabel med gjennomsnitt λ.
Merk:
  • Kommandoen finn altså inversen til Poissonfordelinga sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynet p.
  • Sannsynet p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Sjå også kommandoen FordelingPoisson.
© 2020 International GeoGebra Institute