Første Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Første[ <Liste L> ]
Lagar ei ny liste som inneheld det første elementet i L.
Døme:
Første[{1, 4, 3}] gjev {1}.
Merk: For å få det første elementet i L kan du bruke kommandoen Element[L, 1].
Første[ <Tekst> ]
Gjev det første teiknet i teksten.
Døme:
Første["Hallo"] gjev "H".
Første[ <Liste L>, <Tal på element n> ]
Lagar ei ny liste som inneheld dei første n elementa i L.
Døme:
Første[{1, 4, 3}, 2] gjev {1, 4}.
Første[ <Tekst>, <Tal på element n> ]
Gjev dei første n teikna i teksten.
Døme:
Første["Hallo", 2] gjev "Ha".
Første[ <Geometrisk stad>, <Tal på element n> ]
Kommandoen er nyttig for
Merk: Sjå også kommandoen Siste.

CAS-delen

Første[ <Liste L> ]
Lagar ei ny liste som inneheld det første elementet i L.
Døme:
Første[{1, 4, 3}] gjev {1}.
Merk: For å få det første elementet i L kan du bruke kommandoen Element[L, 1].
Første[ <Liste L>, <Tal på element n> ]
Lagar ei ny liste som inneheld dei første n elementa i L.
Døme:
Første[{1, 4, 3}, 2] gjev {1, 4}.
Merk: Sjå også kommandoen Siste.
© 2021 International GeoGebra Institute