KortasteAvstand Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


KortasteAvstand[ <Liste med linjestykke>, <Punkt A>, <Punkt B>, <Boolsk Vekta> ]
Finn kortaste veg mellom startpunkt A og sluttpunkt B på ein graf gjeven av ei liste med linjestykke.
  • Dersom Boolsk Vekta = false vert vekta av kvar kant rekna som 1 og kommandoen finn vegen med det lågaste talet på kantar.
  • Dersom Boolsk Vekta = true er vekta gjeven av lengden på linjestykka og kommandoen finn den kortaste geometriske avstanden.
Det returnerte objektet er ein lokus (geometrisk stad) og er difor eit hjelpeobjekt.
© 2021 International GeoGebra Institute