LeggTil Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


LeggTil[ <Liste>, <Objekt> ]
Legg objektet til i lista.
Døme: LeggTil[{1, 2, 3}, 4] gjev {1, 2, 3, 4}.
LeggTil[ <Objekt>, <Liste> ]
Legg lista til objektet.
Døme: LeggTil[4, {1, 2, 3}] gjev {4, 1, 2, 3}.
Merk:
Objektet og lista treng ikkje vere av same datatype.
Døme:
  • LeggTil[{1, 2, 3}, "a"] gjev {1, 2, 3, 4}.
  • La A vere punktet (2, 2). LeggTil[A, {1, 2, 3}] gjev då {(2, 2), 1, 2, 3}.
Merk: Sjå også kommandoane SetInn og SetSaman.
© 2020 International GeoGebra Institute