MinsteSpenntre Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


MinsteSpenntre[ <Liste med punkt> ]
Gjev det minste spentreet gjennom punkta. Vektinga av kanten (u,v) er gjeven av den euklidske avstanden mellom u og v.
Det returnerte objektet er ein lokus (geometrisk stad) og er difor eit hjelpeobjekt.
© 2021 International GeoGebra Institute