Innhylling Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
Innhylling[ <Liste med punkt>, <Prosent p> ]
Lagar ei karakteristisk innhylling av punktet slik det er beskreve i Efficient generation of simple polygons for characterizing the shape of a set of points in the plane (engelsk lenke). For p=1 er resultatet det same som for kommandoen KonveksInnhylling. Med lågare prosent vert areal av innhyllinga lågare. Arealet av innhyllinga er ikkje nødvendigvis lågast for p=0.
Det returnerte objektet er ein lokus (geometrisk stad) og er difor eit hjelpeobjekt.
Merk: Verdiar av p høgare enn 1 vert handsama som 1 og verdiar lågare enn 0 vert handsama som 0.
© 2021 International GeoGebra Institute