TilfeldigElement Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


TilfeldigElement[ <Liste> ]
Gjev eit tilfeldig element frå lista. Det vert brukt ein uniform sannsynsfordeling slik at kvart element har like stort sannsyn for å verte trukke ut. Alle elementa i lista må vere av same type.
Døme:
TilfeldigElement[{3, 2, -4, 7}] gjev eit av tala {-4, 2, 3, 7}.
Merk:

CAS-delen

TilfeldigElement[ <Liste> ]
Gjev eit tilfeldig element frå lista. Det vert brukt ein uniform sannsynsfordeling slik at kvart element har like stort sannsyn for å verte trukke ut. Alle elementa i lista må vere av same type.
Døme:
TilfeldigElement[{3, 2, -4, 7}] gjev eit av tala {-4, 2, 3, 7}.
© 2021 International GeoGebra Institute