Siste Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


Siste[ <Liste L> ]
Lagar ei ny liste som inneheld det siste elementet i L.
Døme:
Siste[{1, 4, 3}] gjev {3}.
Merk: For å få det siste elementet i L kan du bruke kommandoen Element[L, k], der k er talet på element i lista.
Siste[ <Liste L>, <Tal på element n> ]
Lagar ei ny liste som inneheld dei siste n elementa i L.
Døme:
Siste[{1, 4, 3}, 2] gjev {4, 3}.
Siste[ <Tekst> ]
Gjev det siste teiknet i teksten.
Døme:
Siste["Hallo"] gjev "o".
Siste[ <Tekst>, <Tal på element n> ]
Gjev dei siste n teikna i teksten.
Døme:
Siste["Hallo",2] gjev "lo".
Merk: Sjå også kommandoen Første.

CAS-delen

Siste[ <Liste L> ]
Lagar ei ny liste som inneheld det siste elementet i L.
Døme:
Siste[{1, 4, 3}] gjev {3}.
Merk: For å få det siste elementet i L kan du bruke kommandoen Element[L, k], der k er talet på element i lista.
Siste[ <Liste L>, <Tal på element n> ]
Lagar ei ny liste som inneheld dei siste n elementa i L.
Døme:
Siste[{1, 4, 3}, 2] gjev {4, 3}.
Merk: Sjå også kommandoen Første.
© 2021 International GeoGebra Institute