SetSaman Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.


SetSaman[ <Liste med lister> ]
Set saman under-listene til ei lenger liste.
Døme:
  • SetSaman[{{1, 2}}] gjev lista {1, 2}.
  • SetSaman[{{1, 2, 3}, {3, 4}, {8, 7}}] gjev lista {1, 2, 3, 3, 4, 8, 7}.
SetSaman[ <Liste>, <Liste>, ... ]
Set saman to (eller fleire) lister til ei liste.
Døme: SetSaman[{5, 4, 3}, {1, 2, 3}] gjev lista {5, 4, 3, 1, 2, 3}.
Merk:
  • Listene treng ikkje innehalde element av same datatype.
  • Rekkefølgja på elementa vert ikkje endra når den nye lista vert laga.
  • Sjå også kommandoane LeggTil og SetInn.
© 2021 International GeoGebra Institute