InversZipf Kommando

Frå GeoGebra Manual
Gå til: navigering, søk
Accessories dictionary.png
Denne sida er ein del av den offisielle manualen for utskrift og pdf. Vanlege brukarar kan ikkje redigere slike sider. Ver vennleg og ta kontakt med oss dersom du finn feil på denne sida.Gå til versjonen som kan redigerast av brukarane.
InversZipf[ <Tal på element>, <Eksponent>, <Sannsyn p> ]
Gjev det minste heiltalet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er ein Zipf fordelt stokastisk variabel gjeven av Tal på element og Eksponent.
Merk:
  • Kommandoen finn altså inversen til Zipf fordelinga sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynet p.
  • Sannsynet p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Sjå også kommandoen Zipf.
© 2021 International GeoGebra Institute