Lijsten

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Lijsten van meerdere objecten (b.v. punten, lijnstukken, cirkels...) plaats je tussen accolades.

Voorbeeld:
 • L = {A, B, C} geeft een lijst met drie vooraf bepaalde punten A, B en C.
 • L = {(0, 0), (1, 1), (2, 2)} geeft een lijst die bestaat uit de drie ingevoerde punten.
Nota: Standaard worden de elementen van lijsten niet getoond in het Tekenvenster.

Je kunt verwijzen naar specifieke elementen uit lijsten met het commando Element. Je kunt lijsten gebruiken als argumenten in lijstoperaties (zie verder) en bewerkingen (zie: Lijst Commando's).

Lijsten vergelijken

Je kunt twee lijsten met objecten vergelijken met volgende syntaxen en commando's:

 • Lijst1 == Lijst2: Controleert of de twee lijsten gelijk zijn (als opsomming), en geeft als resultaat true of false.
 • Lijst1 != Lijst2: Controleert of de twee lijsten ongelijk zijn, en geeft als resultaat true of false.
 • Uniek[lijst1] == Uniek[lijst2] of {lijst1} \ {lijst2} == {} : Controleert of de twee lijsten gelijk zijn als verzameling. (d.w.z. herhaalde elementen worden niet dubbel geteld, en ook de volgorde maakt niet uit)
 • Sorteer[lijst1] == Sorteer[lijst2]: Controleert of de twee lijsten gelijk zijn naar samenstelling (d.w.z. de volgorde maakt niet uit)

Zie ook de commando's Uniek en Sorteer.

Lijstoperaties

<Object> ∈ <Lijst> is een element van

<Lijst> ⊆ <Lijst> is een (willekeurige) deelverzameling van

<List> ⊂ <List> is een (strikte) deelverzameling van

<List> \ <List> Verschilverzameling

Gekende Functies en Operatoren voor lijsten

Wanneer je Gekende Functies en Operatoren toepast op lijsten, is het resultaat altijd een nieuwe lijst.

Optelling en aftrekking

 • Lijst1 + Lijst2: Telt de overeenkomende elementen van de twee lijsten op.
  Nota: De twee lijsten moeten even lang zijn.
 • Lijst + Getal: Telt het getal op bij elk element van de lijst.
 • Lijst1 – Lijst2: Trekt de getallen van de tweede lijst af van de overeenkomende elementen van de eerste lijst.
  Nota: De twee lijsten moeten even lang zijn.
 • Lijst – Getal: Trekt het getal af van elk element van de lijst.

Vermenigvuldiging en deling

 • Lijst1 * Lijst2: Vermenigvuldigt de overeenkomende elementen van de twee lijsten.
  Nota: De twee lijsten moeten even lang zijn. Wanneer de twee lijsten compatibele matrices zijn, wordt de matrixvermenigvuldiging toegepast.
 • Lijst * Getal: Vermenigvuldigt elk element van de lijst met het getal.
 • Lijst1 / Lijst2: Deelt elk getal van de eerste lijst door het overeenkomende getal van de tweede ljist.
  Nota: De twee lijsten moeten even lang zijn.
 • Lijst / Getal: Deelt elk element van de lijst door het getal.
 • Getal/ Lijst: Deelt het getal door elk element van de lijst.
Nota: Zie ook Vectorieel product onder Punten en Vectoren.

Andere voorbeelden

 • Lijst^2: Kwadrateert elk element van de lijst.
 • 2^Lijst: Creëert een lijst van machten van twee met als exponenten de elementen van de lijst.
 • Lijst1^Lijst2: Creëert een lijst a^b, waarbij a en b de overeenkomende elementen zijn van lijst1 en lijst2.
 • sin(Lijst): Past de functie sinus toe op alle elementen van de lijst. Ook functies die je zelf bepaalde kan je op dezelfde manier toepassen op lijsten.
© 2021 International GeoGebra Institute