Spoor

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Objecten kunnen een spoor achterlaten in het Tekenvenster wanneer je ze verplaatst.
Gebruik het Context Menu om dit Trace On.gif spoor aan te zetten. Wanneer je nu het object verplaatst, zal het een spoor achterlaten waardoor je de verplaatsing van het object kunt volgen.

Je kunt het spoor uitzetten door Spoor aan uit te vinken in het Context Menu uit te vinken. Het menu item Menu Refresh.png Vernieuwen in het menu Beeld wist elk spoor. Zie ook het commando Spoor

Nota: Het spoor verdwijnt ook bij in- of uitzoomen.
Een handige manier om een spoor te wissen is dan ook het commando Inzoomen[1].
Voor een blijvend spoor kan je een meetkundige plaats definiëren.
Zie het commando Meetkundige plaats)
© 2021 International GeoGebra Institute